Foto: Emil Reiertsen

Intitativtaker Roskva Yasmin Andersen jobber innenfor samtidsdans, og er er opptatt av relasjoner; forholdet til seg selv, til egen kropp, og til andre mennesker. Gjennom kroppen kan vi tilby opplevelser for utøver og publikum, stille spørsmål og dele erfaringer og tolkninger. Med dette vil hun skape konseptuell fysisk dansekunst som fremdeles kommuniserer til et større publikum uavhengig av forutsetninger og interesser. Det handler ikke nødvendigvis om å forstå, men å oppleve noe sammen. En av Andersens første produksjoner, Underneath, hadde premiere under festivalen Oktoberdans 2018 av BIT teatergarasjen.

Andersen er utdannet ved Spin Off i Oslo, Amsterdam School of the Arts, og har en bachelor i scenekunst, inkludert pedagogikk, fra Universitetet i Stavanger. Hun gjennomførte også et utvekslingssemester ved Concordia University i Montreal i 2015.Kontakt: festivaldanserom@gmail.co


DanseRom har et todelt oppdrag. Det skal være en visningsplattform for dansekunstnere i det frie scenekunstfeltet, uavhengig av de store, programmerende scenene. Det skal også være en mulighet til å vise kortere, ferdige og helhetlige verk på 15–40 minutter. I tillegg til å være et arrangement for dansekunstnere, er det først og fremst et arrangement for publikum. Her gis det rom for å oppleve et mangfold av uttrykk på en kveld – en mulighet til å finne ut hva en liker og ikke liker.

DanseRom ønsker å gi publikum et mangfold av dansekunstopplevelser og vil samle flere danseprosjekter til felles visning. Denne variasjonen har som mål å skape en økt mottagelighet for samtidsuttrykket. Dansen er bevegelse i kropp og sinn, og en opplevelse utøver og publikum kan dele sammen hvor hver enkelt sine assosiasjoner og tolkninger er like viktige. Prosjektet handler om å forme fellesskap, jobbe med sysselsetting, øke sceneaktivitet og drive publikumsutvikling.©DanseRom 2024
DanseRom er initiert av dansekunstner Roskva Yasmin Andersen, og har som formål å skape flere visningsmuligheter for dans og bringe samtidsdansen til et større publikum.