Festival DanseRom Open Call
Soknadsfrist: 20.juni 2024

När: (7.-8.)9.-10.mars 2025

Sted: Cornerteateret, Bergen

Sjanger: Samtidsdans ->
forestillinger for familie og barn, utendørs verk, og forestillinger for et mer voksent publikum.

Lengde: 10-40min

Festival DanseRom har et todelt oppdrag. Det skal være en visningsplattform for dansekunstnere i det frie scenekunstfeltet, uavhengig av de store, programmerende scenene. Det skal også være en mulighet til å vise kortere, ferdige og helhetlige verk.

I tillegg til å være et arrangement for dansekunstnere, er det først og fremst et arrangement for publikum. Her gis det rom for å oppleve et mangfold av uttrykk på en kveld - en mulighet til å finne ut hva en liker og ikke liker.

Ferdige verk innen festivalens avvikling vil prioriteres. Det siktes på åtte - ti forestillinger i programmet. To av forestillingene skal passe for et barne-/familiepublikum.

Dansekunstnere fra eller basert i Vestland fylke prioriteres, men det vil være rom for prosjekter fra Vestlandet og resten av landet - alle er velkomne til å søke!

Marker e-post “Festival DanseRom 2025 - navn - tittel”.
Send samlet PDF med CV og kort biografi på dansekunstnere involverte i prosjektet, prosjektbeskrivelse (maks 2 sider) og link til video av aktuelle verk (alternativt tidligere arbeid) i samme PDF.

Søknad, og eventuelle spørsmål, sendes til:
festivaldanserom@gmail.com

Festival DanseRom stiller med teater, enkel teknikk og markedsføring. Honorar avhengig av tilskudd og ønsker å møte profesjonelle satser.

©DanseRom 2024
DanseRom er initiert av dansekunstner Roskva Yasmin Andersen, og har som formål å skape flere visningsmuligheter for dans og bringe samtidsdansen til et større publikum.