DanseRom 2022

Her finner du forestillingene fra 2022


Putli Hellesen
Unfinished Busyness

Unfinished Busyness is Putli Hellesen’s graduating solo performance in MA Dance from Oslo National Academy of the Arts 2021. It is a performance that wants to talk about a number of things as opposed to just one thing. It is characterized by both its pedestrian movements generated by Hellesen’s continuous rigging of the scenography as well as a rambling monologue sparked by an interest in demystifying the artist’s process. Unfinished Busyness aims to reveal the building up to the performance event, unveiling the things and thoughts the dancer goes through up until the point they actually “do the dance”. Grounded in humour, Hellesen eccentrically tells the story of how it is to be a newly educated female dancer, it is part personal conversation between friends and part performed lecture; it is a confession of likes and taste, just as much as it is a result of choreographed opinions and fabrications.

Stina Ehn & Oda Brekke
POCKET PHRASES

Pocket phrases lets the softness of skin and tissues meet the hardness of asphalt and stone. It invites people to come closer to a place and to spend time with details. As a continuous study the work approaches dance with an interest in systematic processes of creation, where producing comes first and analysing later. The work bases itself on the question of what happens to a form when it is doubled, repeated and reoriented, driven by a curiosity for what comes out of dance when it gets a determined form without aiming at determined meaning or sense. Pocket Phrasesinvites the audience to witness two performers pace through a series made up of singular parts. Each of them offers a sense of its own; a particular universe of figures, rhythms, and steps.

Choreography: Oda Brekke and Stina Ehn
Performed by: Oda Brekke and Tuuli Vahtola

Pocket phrases is made possible through support from Bergen Dansesenter, Kunsthuset Wrap, Dance Coop Copenhagen and Slots og Kulturstyrelsen (DK).


Ingvild Maria Thingnes
So, I’m here

 Ein duett basert på - So, I’m here

- So, I’m here av Ingvild Maria Thingnes,  er eit danseprosjekt som er utarbeida i samarbeid med forskargruppa bak ein studie på pasientopplevinga i psykisk helsevern. Studien trekk blant anna fram ambivalensen i behovet for nærleik og avstand til andre, og utfordringa med å finne ein balanse mellom det nære og profesjonelle forholdet i arbeid med menneske. For DanseRom blir det gjort ei tilpassing av verket med to utøvarar som ser nærmare på desse tema.

Den kvalitative studien “Sikkerheitsnettet som tek imot meg om eg fell - men som også kan fange meg” omhandlar pasientopplevinga som innlagt i psykisk helsevern, og vart gjennomført av Kari Eldal og medforskarar over ein fire års periode (2015-2019). Eldal og to av medforskarane har vert delaktige i prosjektuviklinga av - So, I’m here (2021).

Ein duett basert på - So, I'm here er utarbeida av Ingvild M. Thingnes i samarbeid med Sarka Benedova.

Roskva Yasmin Andersen
A. Story


A Story. er en danseforestilling som deler og berører gjennom en personlig historie, en historie om hvordan Roskva Yasmin sin egen virkelighetsforståelse endret seg. Tekst og bevegelse viser til følelsen av å være på et kjent sted som føles fremmed, og et nytt sted som føles som hjemme. Lange, store stoffremser henger fra taket og ligger på gulvet. De henger seg fast og beveger seg med dansen, som tanker du ikke unslipper. Tanker som kan ta liten plass og stor plass. De kan pakkes sammen og brettes ut, skyves foran eller henge på slep. Kroppen utforsker det som er kjent og ukjent, letende gjennom et tidvis, kaotisk landskap. A Story. er en undersøkelse av hvordan kroppen og følelsene våre påvirkes av omveltende hendelser, en dans om store tanker og sterke følelser.

Sitat fra Judith Dybendal sin anmeldelse fra scenekunst.no:

“Til tross for at den personlige historien utgjør bakgrunnen for forestillingen, kombinerer Andersen koreografi, scenografi, musikk, lyd og tekst på en åpen og inkluderende måte som gir publikum et stort rom til å skape egne bilder og assosiasjoner. […] En rød tråd i koreografien er spenningen mellom det kjente og det ukjente, det å ha kontroll og å miste kontroll. Andersens gjentakelse av ordene «familiar» og «unfamiliar» grenser mot det overtydelige, men nettopp fordi koreografien utforsker mellomrommene mellom disse språklige ytterpunktene, oppleves ikke sekvensene som klisjétunge. Koreografien øker i intensitet og ekspanderer til et lydbilde der en elektronisk basstone vokser fram. Det som starter på gulvet med varsomme rotasjoner og små, prøvende bevegelser der Andersen fryser kroppen i ulike posisjoner mens hun holder balansen med et bein strukket ut, lener seg på et kne eller lener kroppen mot hodet, strekker seg gradvis utover i flere nivåer i rommet med mer kraft og energi. Hun veksler mellom en veldig letthet og tyngde, og bevegelsene glir sømløst over i hverandre gjennom flere rotasjoner og retningsskift, og tidvis gir farten og tempoet en følelse av at hun hele tiden er i ferd med å falle, før hun plutselig henter seg inn igjen”.

Les hele anmeldelsen her: http://www.scenekunst.no/sak/a-danse-erfaringen/

Kredittering A Story.

Dansekunster (koreograf/utøver): Roskva Yasmin Andersen
Scenografi: Roskva Yasmin Andersen
Musikk: Live Sollid Schulerud
Video: Ingeborg Bjerke Styve
Produsent: Roskva Yasmin Andersen, Liv Basberg
Støttet av: Bergen Kommune, Norsk Kulturråd
Co-produsent: BIT teatergarasjen
Samarbeidspartnere: Bergen Dansesenter - regionale kompetansesenter for dans, Tou Scene.

 

©DanseRom 2024
DanseRom er initiert av dansekunstner Roskva Yasmin Andersen, og har som formål å skape flere visningsmuligheter for dans og bringe samtidsdansen til et større publikum.